solfjader_ab

Abrahams Barn

Abrahams Barn, som är politiskt och religiöst obundet, arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier.

Verksamheten omfattar kulturmöten och språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Denna utgår från berättelser och berättande och inbegriper bland annat identifikationsövningar i tal och skrift.

Den första föreningen Abrahams Barn bildades i Rinkeby 1991. År 2005 blev Abrahams Barn ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen. Ytterligare en förening, Abrahams Barn Skåne, bildades 2008.

 

Välkommen till The Global Village Lecture den 27 april 2017

Presentation av årets föreläsare:

Staffan-de-Mistura 

 

Staffan de Mistura är svensk-italiensk diplomat och
tidigare medlem av den italienska regeringen.
Han har 40 års erfarenhet i olika FN-organ och har varit
generalsekreterarens särskilda sändebud bl.a. i Irak och Afghanistan.
Han har nu positionen som FN:s sändebud för Syrien.

Birgitta Holst Alani

 

 

Ambassadör Birgitta Holst Alani har tjänstgjort i Irak,
Egypten, Jordanien och Libanon. Hon ingår i det svenska
medlingsnätverket för kvinnor och har varit rådgivare åt
FN i Irak och för närvarande i de pågående fredsförhandlingarna
om Syrien. Hon har också varit ambassadör i Nigeria och biträdande
chef för Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut SIPRI.

 

Torsdag 27 april i Riddarhuset, Stockholm 18.00 – ca 20.00
The Global Village Lecture 2017
Uppdrag fred – sex år av krig i Syrien
FN:s särskilda sändebud för Syrien Staffan de Mistura och ambassadör Birgitta Holst Alani
Föreläsningen hålls på engelska

Utdelning av Abrahams Barns Pris 2017 som går till Vox Pacis – Fredens Röst
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.
I samband med prisutdelningen framför Vox Pacis en mini-konsert.
Fri entré! Registrering 17.30.
Bindande anmälan senast 19 april: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Inbjudan 27 april 2017

Vox Pacis konsert 27 april 2017

Pressmeddelande Abrahams Barns pris 2017

 

Abrahams Barns program våren 2017

Fredag 5 maj– lördag 6 maj 2017
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner  presenteras, liksom hur flerspråkighet kan uppmuntra till språkglädje.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta. Karin Sohlgren, fd barnbibliotekarie med inriktning på barns flerspråkighet, som driver NDIO kultur & kommunikation.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Anmäl senast den 20 april.
program
kursbeskrivning

 

Abrahams Barns program hösten 2017

Fredag 8 september 2017 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material
För mer information kontakta Elisabet Mattizon Armgard

 

Fredag 20 oktober – lördag 21 oktober 2017
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium.
Plats: Sigtunastiftelsen
För mer information kontakta Elisabet Mattizon Armgard